PATOLOGÍAS APARATO LOCOMOTOR TRATADAS CON OZONO:

CINTURA ESCAPULAR:

- Hombro doloroso.

- Bursitis Subacromial.

- Síndrome Subacromial.

- Tendinitis Manguito Rotador.

- Tendinitis Calcificadas.

- Tendinitis Bíceps Braquial.

- Capsulitis Retráctil.

- Omartrosis: Artrosis Acromio-Clavicular. Artrosis Gleno-humeral.

PATOLOGÍA DEL CODO:

- Epicondilitis ( Codo de Tenis).

- Epitrocleítis ( Codo de Golf).

- Sinovitis articulación Humero-radial.

- Bursitis Olécranianas.

- Síndromes Canaliculares (Arcada de Froshe).

MUÑECA:

- Síndromes Canaliculares ( Síndrome del Túnel Carpiano).

- Síndromes del Compartimento interno.

- Tenosinovitis de D´Quervain.

- Estiloiditis radial.

- Rizartrosis. (Artrosis Trapecio-Metacarpiana).

CADERA:

- Artrosis cadera.

- Bursitis Trocantérea (Trocanteritis).

- Pubalgias ( Osteopatía de Pubis).

- Bursitis Isquiática (Isquítis).

- Necrosis Isquémica Cabeza Fémur.

RODILLA:

- Artrosis.

- Artropatías.

- Gonalgias Post-Quirúrgicas ( Artroscopias).

- Tendinitis Rotulianas.(Rodilla del Saltador).

- Bursitis Anserina (Tendinitis Pata de Ganso).

PIÉ:

- Espolón Calcáneo.

- Tendinitis Aquíleas.

- Bursitis Retrocalcáneas.

- Talalgias Postraumáticas.

- Metatarsalgias.

- Fascitis Plantar.

- Tendinitis Peroneos.

- Sudeck.

- Neuroma de Morton.

SINDROME DOLOR MIOFACIAL:

- Punto Gatillo.

FIBROMIALGIA:

- Puntos Gatillo.